[6] [Interview] Francja chce zlikwidować getta i zintegrować muzułmanów, March 21, 2015, Gazeta Wyborcza (Poland). HTML link: here.