[6] [Interview] Francja chce zlikwidować getta i zintegrować muzułmanów, 21 mars 2015, Gazeta Wyborcza (Pologne). Lien HTML : ici.